Giới thiệu

Bệnh viện Ung Bướu Quảng Châu – Bệnh viện Ung Bướu Quốc tế đỉnh cao Bệnh viện Ung Bướu Quảng Châu là bệnh viện Ung Bướu quốc tế tiên tiến được thành lập bởi sự hợp tác đầu tư của Tập đoàn Penennial Singapore và tập đoàn Bác Ái – tập đoàn y tế lớn nhất trung Quốc,tham khảo thể chế nền y tế Singapore, tạo ra một môi trường bệnh viện Quảng Châu, dịch vụ y tế quốc tế chất lượng cao. Bệnh viện đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn y tế Quốc tế JCI, và hợp tác với bệnh viện Mayo của Mỹ, được sự ca ngợi và công nhận rộng rãi của bệnh nhân trên toàn thế giới.